Kynttilänpäivän jumalanpalvelus FH:ssa. Eläkeliiton kirkkokahvit klo 11 alkaen.

sö 3.2 kl. 12.00

Övermalax församlingshem

Kristus, Jumalan kirkkauden säteily

Nimitys kynttilänpäivä juontaa siitä keskiaikaisesta tavasta, että tänä sunnuntaina vihittiin vuoden aikana kirkossa käytettävät kynttilät. Juhlan raamatullisena aiheena on Jeesus-lapsen tuominen temppeliin ja jumalallinen kirkkaus, joka hänessä tuli maailmaan ja ilmestyi meille. Siunatessaan lasta ja hänen vanhempiaan vanha Simeon ylistää Jumalaa pelastuksesta, jonka hän on valmistanut kaikille kansoille, ja valosta, jonka hän on antanut loistaa kansalleen Israelille.

Liturg: Tomi Tornberg
Kantor: Katri Lax
Diakoni Anne Bjurbäck


Se också

to 28.3 kl. 14.00 -15.00

Malax-Korsnäs HVC, Stampvägen 2, 66100 Malax

Andakt på Malax-Korsnäs HVC kl 14.

HERRENS VÄLSIGNELSE. Herren välsigne er och bevare er. Herren låte sitt ansikte lysa över er och vare er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och give er frid. I Faderns, Sonens och den heliga Andens namn. Amen. (4. Mos. 6:24–26)
sö 31.3 kl. 10.00

Malax kyrka

Gudstjänst i kyrkan.

Livets bröd

Den gamla antifonens (Jes. 66:10) första ord, Laetare (Gläd er), uttrycker att denna söndag är ett slags rastställe, en uppfriskande oas i fastetidens ökenvandring.

Denna helg har kallats midfastosöndag, eftersom den är placerad mitt i fastetiden. En annan benämning är brödsöndagen. Texterna berättar om hur Jesus bespisar de femtusen. Därtill ansluter sig diskussionen om människans behov av andlig föda. Jesus själv är livets bröd. Han delar ut sina goda gåvor till oss och lär oss att dela med oss av vårt eget till dem som behöver det. Till sitt innehåll tangerar denna söndag skärtorsdagens tematik.
to 4.4 kl. 13.30 -14.00

Westerhemmet, Stampvägen 2, 66100 Malax

Andakt vid Westerhemmet

Andakten hålls turvis av Malax, Petalax och Bergö församlingar. En gång per månad hålls andakten med nattvard.