Gudstjänst med skriftskolan i KH

lö 9.2 kl. 17.00 - lö 9.2 kl. 17.45
Malax kyrkhem

Jesus hjälper i nöden

Denna söndags budskap uppmanar oss att ta vår tillflykt till Jesus. Han hjälper i inre och yttre nöd. Också naturkrafterna är honom underdåniga. Vi människor är i allt beroende av honom. Tron på vår Frälsare, honom som stillade stormen och räddade Petrus från att drunkna, övervinner hopplösheten och ger ny förtröstan.

Liturg: Kristian Norrback
Kantor: Katri Lax