Tvåspråkig söndagsskola i KH

sö 10.2 kl. 10.00

Söndagsskolan är barnens gudstjänst där det finns utrymme för stillhet, ritualer, förundran och fest. En plats där varje barn blir sett.

När söndagsskolan är som bäst är den en andlig rastplats för barnen där de kan vila i ritualerna och bli kravlöst godkända. I en trygg miljö kan barnen fritt förundra sig över bibelberättelser, ritualer och kyrkoårets helger.

kaplan Kristian Norrback, 050-598 1700