Önskesångskväll i KH.

to 7.3 kl. 18.00

Malax kyrkhem

Önskesångskväll till förmån för Gemensamt Ansvar. Kollekt. Servering.

Jonas Edman, sång samt Kyrkokören och Trallarna.

kantor Katri Lax
diakon Anne Bjurbäck


Se också

lö 7.12 kl. 15.00

Malax kyrka

Julkonsert i kyrkan

Julkonsert i kyrkan med Helsingbykören och Finlandia Order of Runeberg
lö 14.12 kl. 19.00

Malax kyrka

Konsert med Evangelicum kl 19 i kyrkan.

Ungdomskören Evangelicum är en kör för ungdomar från högstadieåldern uppåt. Medlemmarna i kören kommer från hela svenska Österbotten, men också från södra Finland. Kören samlas i medeltal en gång i månaden på olika platser i Svenskfinland. Ett par gånger per termin samlas Evangelicum till körläger, oftast i Evangeliska Centret i Vasa.