Ungdomsgudstjänst i kyrkan.

sö 5.5 kl. 18.00
Malax kyrka

Den gode herden

Denna söndag kallas Den gode herdens söndag. Dagens latinska namn Misericordia Domini (Herrens barmhärtighet) kommer från den gamla antifonens inledningsord (Ps. 33:5, jfr även Ps. 89:2).

Jesus är den gode herden. Som den högste herden sänder han sina lärjungar att vaka över Guds hjord.

kantor Katri Lax
barnledare Teija Flygar