Sopplunch för daglediga föräldrar med barn

må 6.5 kl. 12.00

Övermalax församlingshem

Inbjudan till sopplunch kl. 12 vid Folkhälsans Familjecafé i Församlingshemmet i Övermalax. Välkomna alla daglediga föräldrar med barn till en gemensam måltid och samvaro.

Vi får komma till färdigt dukade bord och umgås med varandra. Denna dag behöver vi inte själva planera och tillverka lunchen. Idag får vi slå oss ner och njuta.

Kyrksalens utrymme kan användas efter lunchen. En rörelsebana finns till förfogande.

Vi diskuterar angelägna ämnen, såsom "skärmtid" för barn. Var går gränsen och är det något som vi kan dela med oss av? Vad visar WHO:s senaste rekommendationer?

Malax församling samarbetar sedan tidigare med Folkhälsan i Malax med den traditionella Lucia-konserten i kyrkan. Nu utvecklar vi samarbetet med småbarnsföräldrar och ordnar detta evenemang för att främja gemenskap och sammanhållning familjer emellan. Vi stöder och hjälper.

Ett frivilligt bidrag för sopplunchen går till årets insamling "Gemensamt Ansvar". Insamlingen hjälper nödställda i Finland och u-länderna, oberoende av härkomst, religion eller politisk övertygelse. Med din hjälp stöder vi mindre bemedlade barns och ungas skolgång och studier.

Bindande anmälan 3.5 senast kl. 12. Kontaktperson Teija Flygar, barn- och ungdomsledare vid Malax församling, tel. 050-465 2904.
OBS! Meddela ev. matallergier!


Se också

må 19.8 kl. 9.00

Övermalax församlingshem

Dagklubben förmiddagsgruppen kl. 9-12

Har Ert barn kommit i den åldern att det gärna vill ha lite extra sysselsättning och vara tillsammans med jämnåriga?
Församlingen har Dagklubb för 3-5 -åringar i Församlingshemmet i Övermalax.
Vi träffas två dagar i veckan, måndagar och torsdagar, i två olika grupper, Grupp I kl 9-12 och Grupp II kl 13-16.

Till Dagklubben, som startar i augusti och följer skolterminerna, kan du anmäla ditt barn per telefon till barnledaren eller kansliet. För medlemmar i Malax församling kostar det ingenting att gå i dagklubben.

Med klubbens verksamhet vill vi ge barnen möjlighet att få höra om Gud och Jesus och det kristna budskapet genom berättelser, lek och sång. Vi ger också barnen sysselsättning som lämpar sig för dess ålder och möjlighet att vidga sitt kunskaps- och erfarenhetsområde i allmänhet, t.ex. genom upplevelser i naturen, kunskap om årstiderna m.m. Barnen lär sig också att fungera i grupp och att ta hänsyn till varandra.

Vi eftersträvar även att vara fysiskt aktiva i samband med våra inne- och utelekar. Vi tränar motoriska färdigheter, övar barnens fin- och grovmotorik i olika sammanhang, t.ex vid sång- och rörelsestunder, pysselaktiviteter o.s.v.
må 19.8 kl. 13.00

Övermalax församlingshem

Dagklubben förmiddagsgruppen kl. 9-12

Har Ert barn kommit i den åldern att det gärna vill ha lite extra sysselsättning och vara tillsammans med jämnåriga?
Församlingen har Dagklubb för 3-5 -åringar i Församlingshemmet i Övermalax.
Vi träffas två dagar i veckan, måndagar och torsdagar, i två olika grupper, Grupp I kl 9-12 och Grupp II kl 13-16.

Till Dagklubben, som startar i augusti och följer skolterminerna, kan du anmäla ditt barn per telefon till barnledaren eller kansliet. För medlemmar i Malax församling kostar det ingenting att gå i dagklubben.

Med klubbens verksamhet vill vi ge barnen möjlighet att få höra om Gud och Jesus och det kristna budskapet genom berättelser, lek och sång. Vi ger också barnen sysselsättning som lämpar sig för dess ålder och möjlighet att vidga sitt kunskaps- och erfarenhetsområde i allmänhet, t.ex. genom upplevelser i naturen, kunskap om årstiderna m.m. Barnen lär sig också att fungera i grupp och att ta hänsyn till varandra.

Vi eftersträvar även att vara fysiskt aktiva i samband med våra inne- och utelekar. Vi tränar motoriska färdigheter, övar barnens fin- och grovmotorik i olika sammanhang, t.ex vid sång- och rörelsestunder, pysselaktiviteter o.s.v.
ti 20.8 kl. 10.00

Övermalax församlingshem

Småbarnsträffen i FH

Församlingens Småbarnsträff är en föräldra och barngrupp som ordnas i församlingshemmet i Övermalax. Programmet på träffarna består av sång och rytmik, fri samvaro för föräldrar och barn samt åldersmässigt anpassad sysselsättning såsom att rita, bygga pussel mm.

Församlingen bjuder på kaffe och saft. Att delta i Småbarnsträffen kostar ingenting.