Allsångskväll med Allsångspatrullen i kyrkan. Servering.

to 16.5 kl. 18.00

Malax kyrka

Dir. Leif Skinnar. Andakt Anne Bjurbäck. Kollekt till förmån för Gemensamt Ansvar. Kaffeservering.

kantor Katri Lax
diakon Anne Bjurbäck


Se också

lö 7.12 kl. 15.00

Malax kyrka

Julkonsert i kyrkan

Julkonsert i kyrkan med Helsingbykören och Finlandia Order of Runeberg
lö 14.12 kl. 19.00

Malax kyrka

Konsert med Evangelicum kl 19 i kyrkan.

Ungdomskören Evangelicum är en kör för ungdomar från högstadieåldern uppåt. Medlemmarna i kören kommer från hela svenska Österbotten, men också från södra Finland. Kören samlas i medeltal en gång i månaden på olika platser i Svenskfinland. Ett par gånger per termin samlas Evangelicum till körläger, oftast i Evangeliska Centret i Vasa.