Friluftsgudstjänst i Folkparken, Åminne, med Glenn och Wendi Kaiser i Åminne. Servering.

sö 4.8 kl. 14.00

Friluftsgudstjänst i Folkparken, Åminne, med Glenn och Wendi Kaiser i Åminne. Servering.

Annat utrymme

Friluftsgudstjänst med Glenn och Wendi Kaiser i Folkparken, Åminne.

Helgdag: Kristi förklarings dag, Texter: Andra Moseboken kapitel 34, vers 27 - 35. Andra korinthierbrevet kapitel 3, vers 9 - 18. Evangeliet enligt Markus kapitel 9, vers 1 - 13. Psaltaren kapitel 89, vers 12 - 18., Tema: Kristus förhärligad, Altarljus: 4, Liturgisk färg: Vit


Se också

on 17.7 kl. 13.00

Annat utrymme

Andakt HHN vid Malax Åldringshem / Tallgården

Malax församling håller andakt en onsdag/månad kl. 13 vid Malax Åldringshemm / Tallgården.
to 18.7 kl. 14.00 -15.00

Malax-Korsnäs HVC, Stampvägen 2, 66100 Malax

Andakt på Malax-Korsnäs HVC kl 14.

HERRENS VÄLSIGNELSE. Herren välsigne er och bevare er. Herren låte sitt ansikte lysa över er och vare er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och give er frid. I Faderns, Sonens och den heliga Andens namn. Amen. (4. Mos. 6:24–26)
sö 21.7 kl. 10.00

Malax kyrka

Högmässa i kyrkan. Kyrkkaffe.

I Herrens tjänst

Redan tidigt under medeltiden firades apostlarna Petrus och Paulus dag den 29 juni till minne av deras martyrdöd. Enligt traditionen dödades de under de förföljelser som kejsar Nero initierade på 60-talet. När apostladagen avlägsnades i det svenska riket år 1772 upphörde också Petri och Pauli dag som en egen helg. Senare har dess texter placerats på denna söndag.

Numera minns man samtliga apostlar på sjätte söndagen efter pingst. Söndagens texter talar om apostlarnas kallelse och en lärjunges uppgifter. Kristus har gett också oss uppdraget att delta i hans verk på jorden. När vi följer Guds ord är vi delaktiga av livet i Kristus.