Friluftsgudstjänst i Folkparken, Åminne, med Glenn och Wendi Kaiser i Åminne. Servering.

sö 4.8 kl. 14.00

Friluftsgudstjänst i Folkparken, Åminne, med Glenn och Wendi Kaiser i Åminne. Servering.

Annat utrymme

Friluftsgudstjänst med Glenn och Wendi Kaiser i Folkparken, Åminne.

Helgdag: Kristi förklarings dag, Texter: Andra Moseboken kapitel 34, vers 27 - 35. Andra korinthierbrevet kapitel 3, vers 9 - 18. Evangeliet enligt Markus kapitel 9, vers 1 - 13. Psaltaren kapitel 89, vers 12 - 18., Tema: Kristus förhärligad, Altarljus: 4, Liturgisk färg: Vit


Se också

sö 22.9 kl. 10.00

Malax kyrka

Gudstjänst i kyrkan.

Tacksamhet

Denna söndag talar om tacksamhet och otacksamhet. Jesus gjorde gott framför allt mot dem som andra hade övergett. Av dem som han hjälpte var det inte alla som tackade honom och bekände sin tro på honom. Andra stördes av att Jesus inte handlade så som de skulle ha önskat. Men han ville göra gott mot alla utan åtskillnad.
to 26.9 kl. 14.00 -15.00

Malax-Korsnäs HVC, Stampvägen 2, 66100 Malax

Andakt på Malax-Korsnäs HVC kl 14.

HERRENS VÄLSIGNELSE. Herren välsigne er och bevare er. Herren låte sitt ansikte lysa över er och vare er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och give er frid. I Faderns, Sonens och den heliga Andens namn. Amen. (4. Mos. 6:24–26)
sö 29.9 kl. 11.00

Malax kyrka

Familjegudstjänst i kyrkan. Barn- och familjeklubbarna medv.

Änglarnas dag

Ända sedan 400-talet har den 29 september varit tillägnad ärkeängeln Mikael. Den kamp som han utkämpade mot mörkrets makter hör samman med påsken. Kristus har vunnit den avgörande segern mot ondskans makter, men kampen fortsätter i världen. Senare har Mikaelidagen blivit alla änglars dag, en dag då man begrundar Guds änglars eller sändebuds betydelse och uppdrag. Som Guds budbärare ger änglarna beskydd och ledning samt påminner om livet enligt Guds vilja.