Miniklubb för 2-3 -åringar i FH

fr 27.9 kl. 10.00

Övermalax församlingshem

Med Miniklubbens verksamhet vill vi ge barnen möjlighet att få höra om Gud och Jesus och det kristna budskapet genom berättelser, lek och sång. Vi ger också barnen sysselsättning som lämpar sig för dess ålder och möjlighet att vidga sitt kunskaps- och erfarenhetsområde i allmänhet, t.ex. genom upplevelser i naturen, kunskap om årstiderna m.m. Barnen lär sig också att fungera i grupp och att ta hänsyn till varandra.

Vi eftersträvar även att vara fysiskt aktiva i samband med våra inne- och utelekar. Vi tränar motoriska färdigheter, övar barnens fin- och grovmotorik i olika sammanhang, t.ex vid sång- och rörelsestunder, pysselaktiviteter o.s.v.

Barnledare Michaela Häggman, 050-441 8292
Barn- och familjeledare Teija Flygar, 050-465 2904

  • Barn och familj Barn och familj

Öppna länk i ny flik