Familjegudstjänst i kyrkan. Barn- och familjeklubbarna medv.

sö 29.9 kl. 11.00

Malax kyrka

Änglarnas dag

Ända sedan 400-talet har den 29 september varit tillägnad ärkeängeln Mikael. Den kamp som han utkämpade mot mörkrets makter hör samman med påsken. Kristus har vunnit den avgörande segern mot ondskans makter, men kampen fortsätter i världen. Senare har Mikaelidagen blivit alla änglars dag, en dag då man begrundar Guds änglars eller sändebuds betydelse och uppdrag. Som Guds budbärare ger änglarna beskydd och ledning samt påminner om livet enligt Guds vilja.

Barn- och familjeklubbarna medverkar.


Liturg Tomi Tornberg
Kantor Katri Lax
Barn- och familjeledare Teija Flygar
Barnledare Michaela Häggman

  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar

Öppna länk i ny flik