Kvällsgudstjänst i kyrkan. Skriftskolans inskrivning.

sö 13.10 kl. 18.00
Malax kyrka

En kristen människas frihet

Tron på Kristus befriar oss från att grunda våra liv på egna gärningar, konventionella regler eller andras åsikter. Kristus befriar från de trånga gränser som människorna sätter, men han binder sina efterföljare till sanningen och kärleken. Kristi kärlek är riktmärke för en kristen människas liv, handlingar och beslut.

Inskrivning till skriftskolan för ungdomar födda år 2005 eller tidigare.


Liturg: Tomi Tornberg
Kantor: Katri Lax