Andakt vid Malax Åldringshem / Tallgården

on 16.10 kl. 13.00
Annat utrymme

Malax församling håller andakt en onsdag/månad kl. 13 vid Malax Åldringshemm / Tallgården.

Mogårdsgränd 3, 66100 Malax