Pyhäinpäivän jumalanpalvelus kirkossa. Lotta Tornberg, viulu.

lö 2.11 kl. 12.00

Pyhäinpäivän jumalanpalvelus kirkossa. Lotta Tornberg, viulu. Malax kyrka

Pyhien yhteys

Pyhäinpäivä on sulautuma kahdesta juhlasta, kaikkien pyhien päivästä 1.11. (Festum omnium sanctorum) ja kaikkien uskovien vainajien muistopäivästä 2.11. (Commemoratio omnium fidelium defunctorum.) Siten muistelun kohteena ovat sekä kaikki kristikunnan marttyyrit että muut uskossa Kristukseen kuolleet. Sana pyhä ei kuitenkaan viittaa vain kuolleisiin. Jokainen Kristuksen oma on pyhä. Hän on uskossa osallinen näkymättömästä pyhien yhteydestä. Päivän perinteinen evankeliumi onkin Jeesuksen vuorisaarnan alussa oleva autuaaksijulistus.

Uskontunnustuksen mukaan pyhät muodostavat yhteyden, johon voimme näkymättömästi liittyä.

Lotta Tornberg, viulu.


Tilaa tarvittaessa taksikuljetus päivä ennen, 050-5110025/Lähdesmäki.


Liturgi: Tomi Tornberg
Kanttori: Katri Lax


Se också

to 21.11 kl. 14.00 -15.00

Malax-Korsnäs HVC, Stampvägen 2, 66100 Malax

Andakt på Malax-Korsnäs HVC kl 14.

HERRENS VÄLSIGNELSE. Herren välsigne er och bevare er. Herren låte sitt ansikte lysa över er och vare er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och give er frid. I Faderns, Sonens och den heliga Andens namn. Amen. (4. Mos. 6:24–26)
lö 23.11 kl. 19.00

Malax kyrka

Ljusmässa i kyrkan.

Mysig kvällsmässa i Malax Kyrka med levande ljus, sång och musik.
sö 24.11 kl. 10.00

Malax kyrka

Gudstjänst i kyrkan.

Kristus, Herre över allting

Namnet på kyrkoårets sista söndag varierar i olika kyrkor. Vissa talar bara om kyrkoårets sista söndag utan tilläggsattribut. I Finland införde man i 1958 års evangeliebok benämningen domsöndag enligt modell från Svenska kyrkans evangeliebok. Denna söndag har också kallats Kristi konungaväldes söndag. Båda benämningarna behövs för att karakterisera denna söndags hela innehåll. Också i kyrkokonsten har Kristus framställts som världshärskaren som förrättar den yttersta domen (Christos Pantokrator).

Enligt dagens evangelietext kommer Kristus vid tidens slut "i sin härlighet tillsammans med alla sina änglar" och sätter sig "på härlighetens tron". På detta sätt ansluter sig kyrkoårets sista söndag samtidigt till följande söndag, den första söndagen i advent. I början och i slutet av kyrkoåret - eller i slutet och i början - är det fråga om samma verklighet: Gud kommer oss nära och ställer oss inför sitt ansikte. Människan är ansvarig för vad hon gör och vad hon underlåter att göra.