SYMÖTESAUKTION

ti 26.11 kl. 18.00
Malax kyrkhem

Välkommen och understöd missionen!

Gåvor mottages med tacksamhet!

Diakon Anne Bjurbäck, 050-338 1059