Julkonsert i kyrkan

lö 7.12 kl. 15.00

Malax kyrka

Julkonsert i kyrkan med Helsingbykören och Finlandia Order of Runeberg

.


Se också

må 4.11 kl. 19.00

Malax kyrka

Musikinstitutet Legatos elevkonsert i kyrkan

Musikinstitutet Legato har inlett sitt läsår och håller en elevkonsert i Malax kyrka, där lilla stråkorkestern samt en elevstråkorkester från Korsholms musikinstitut är huvudstommen. Samkonserten börjar kl 19 och pågår ca en timme. Även några solistiska inslag.
lö 14.12 kl. 19.00

Malax kyrka

Konsert med Evangelicum, Evangelikidz och Evangelivox kl 19 i kyrkan.

Ungdomskören Evangelicum är en kör för ungdomar från högstadieåldern uppåt. Medlemmarna i kören kommer från hela svenska Österbotten, men också från södra Finland. Kören samlas i medeltal en gång i månaden på olika platser i Svenskfinland. Ett par gånger per termin samlas Evangelicum till körläger, oftast i Evangeliska Centret i Vasa.