Julkonsert med Helsingbykören och Finlandia Order of Runeberg i kyrkan. Fritt inträde.

lö 7.12 kl. 18.00
Malax kyrka

Julkonsert i kyrkan med Helsingbykören och Finlandia Order of Runeberg.

Fritt inträde.

Andakt.

.