Gudstjänst med De Vackraste Julsångerna i Norrback bystuga.

sö 8.12 kl. 13.00

Annat utrymme

Din konung kommer i härlighet

I den evangeliska kristenheten är denna söndags tema Kristi återkomst i härlighet vid tidens slut. Detta uttrycks också i den gamla benämningen Adventus glorificationis (förhärligandets advent). Församlingen skall tålmodigt invänta Kristi ankomst och den utlovade frälsningen. Mitt i nöden och skulden har församlingen fått löftet om frälsningens tid. Löftet fyller oss med glädje och hopp.

Norrback bystuga, Björneborgsvägen 3286a, 66270 Pörtom.


Kaplan Kristian Norrback
Kantor Loviisa Tuomisto

  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar

Öppna länk i ny flik