Konsert med Evangelicum, Evangelikidz och Evangelivox kl 19 i kyrkan.

lö 14.12 kl. 19.00

Malax kyrka

Ungdomskören Evangelicum är en kör för ungdomar från högstadieåldern uppåt. Medlemmarna i kören kommer från hela svenska Österbotten, men också från södra Finland. Kören samlas i medeltal en gång i månaden på olika platser i Svenskfinland. Ett par gånger per termin samlas Evangelicum till körläger, oftast i Evangeliska Centret i Vasa.

.


Se också

sö 18.8 kl. 19.00

Malax kyrka

"Augustitoner" Konsert med Erica Nygård flöjt, Niels Burgmann orgel

Konsert i kyrkan med Erica Nygård flöjt och Niels Burgmann orgel.