De vackraste julsångerna i kyrkan

lö 21.12 kl. 18.00
Malax kyrka

Vi sjunger för världens barn

De vackraste julsångerna sjungs för 47:e året. Allsångsevenemangen samlar årligen nästan en miljon finländare. Så gott som varje församling inom Evangelisk-lutherska kyrkan ordnar allsångsstunder med De vackraste julsångerna i tiden mellan första advent och trettondagen. Allsångare sprider julstämning i köpcenter, skolor, kyrkor och församlingshem. De vackraste julsångerna sjungs också utomlands i kyrkor och på ambassader. Finska Missionssällskapet skickar sånghäften till cirka 20 länder.

Stöd till barn i u-länder
En kollekt tas upp i samband med De vackraste julsångerna. Förra året samlades det in över en miljon euro för hjälpbehövande barn i världen. Också i år ljuder De vackraste julsångerna för världens barn. Speciellt i u-länderna saknar många barn möjlighet att gå i skola, få hälsovård och omsorg. Finska Missionssällskapet arbetar för att alla barn skall få en trygg och lycklig barndom. Tack vare De vackraste julsångerna kan vi minska fattigdomen och arbeta för rättvisa och ett människovärdigt liv. Vi förbättrar mödravården och barnens tillgång till näring, rent vatten, utbildning och omsorg. Vi främjar specialundervisning för barn med funktionsnedsättning och förverkligar deras rättigheter. Vi utvecklar också överlevnadsmetoder för dem som drabbas av klimatförändringarna. Den kollekt som bärs upp vid sångtillfället används inom Finska Missionssällskapets utrikesarbete åren 2019-2021.

Årets sångrepertoar vald i Österbotten
Årets julsånger har valts av Maria Ellfolk-Lasén och Martti Laitinen, kantorer i Kronoby och Karleby svenska församling. Allsångstraditionen De vackraste julsångerna startade 1973. Finska Missionssällskapet presenterade då en allsångsidé som församlingarnas kantorer kunde förverkliga kring tredje söndagen i advent, för att stöda missionen. Dåvarande organist i Åbo svenska församling, Gunvor Helander, var med och utarbetade det första konceptet på svenska.

Internationellt sånghäfte
För några år sedan lanserade Finska Missionssällskapet ett internationellt sånghäfte. De senaste åren har flera församlingar bjudit in asylsökande till internationella sångkvällar.

Kyrkokören, Trallarna, Wilhelm Bonn, Jonas Edman och Nina Dahl-Tallgren medverkar.


kantor Katri Lax.