Julotta i kyrkan

on 25.12 kl. 08.00
Malax kyrka

Låt oss gå in till Betlehem!

Julmorgonens gudstjänst (herdarnas mässa) har i Norden traditionellt varit den viktigaste gudstjänsten. Vi går med herdarna till Betlehem, där vi får höra och se vad som har skett.

Liturg: Kristian Norrback
Kantor: Loviisa Tuomisto