Babykyrka i kyrkan. Vi tömmer dopträdet. Musikalen "Festen". Kyrkkaffe.

sö 12.1 kl. 11.00
Malax kyrka

Dopets gåva

Denna söndag handlar om Jesu dop, trettondagens gammalkyrkliga tema. Från Jesu dop vidgas infallsvinkeln också till det kristna dopet, som är ett tecken på Guds nåd. Alla nytestamentliga texter denna söndag handlar om dopet och dess betydelse i en kristen människas liv. Jesu dop vid början av hans lidandesväg är grunden för vårt eget dop. I dopet förenas vi med Kristus och med varandra.

Vi tömmer dopträdet i början av babykyrkan och alla som döpts under året för tillsammans med föräldrarna hämta sitt dophjärta från dopträdet.

Musikalen "Festen" tillsammans med barnkören och symöteskören.

Kyrkkaffe i kyrkan.


Liturg: Kristian Norrback
Kantor: Katri Lax