Kamratstödsgruppen

fr 31.1 kl. 13.00
Sockenstugan

Kamratstöd där vi träffar andra i liknande livssituation.

Kamratstödsgrupp för personer som drabbats av stroke, ms eller liknande sjukdomar samt deras stödpersoner.
Församlingarna i Malax, Petalax och Bergö i samarbete med psyk.sociala fören. Träffpunkten.