Sånggudstjänst kl 10 i KH. Gemensamt Ansvar startar. Älgköttsoppa kl 11.30 i KH. Kyrktaxi.

sö 2.2 kl. 10.00
Malax kyrkhem

Kristus, utstrålningen av Guds härlighet

Kyndelsmässodagens namn sammanhänger med den medeltida seden att denna dag välsigna alla de ljus som skulle användas i kyrkan under det kommande året. Festens bibliska firningsämne är frambärandet av barnet Jesus i templet och den gudomliga härlighet som kom in i världen genom honom och uppenbarades för oss. När den gamle Symeon välsignar barnet och dess föräldrar ser han framåt från denna händelse ända mot Golgata.

Frank Isaksson, sång

Liturg: Kristian Norrback,
Kantor: Katri Lax
Diakon: Anne Bjurbäck