Högmässa kl 10 i KH. Kyrkkaffe.

sö 9.2 kl. 10.00

Malax kyrkhem

Den oförtjänta nåden

Dagens gamla latinska namn Septuagesima (den sjuttionde) talar om att det är sjuttio dagar till påsken, som församlingen nu vänder sin blick mot. Av gammalt började prästerskapets fasta vid denna tidpunkt. Församlingen och dess tjänare uppmanas att med uthållighet kämpa trons goda kamp i förtröstan på Guds nåd. Dagens evangelium påminner om att Guds nåd inte kan förtjänas. Hans godhet är lika stor mot alla.

Liturg: Kristian Norrback
Kantor: Loviisa Tuomisto

  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar

Öppna länk i ny flik