Högmässa kl 10 i kyrkhemmet. Kyrkkaffe.

sö 16.2 kl. 10.00
Malax kyrkhem

Sådden av Guds ord

Denna söndag kallas Sexagesima (den sextionde). Evangelietexten talar om att så ut Guds ord. Jesus är såningsmannen, men också hans lärjungar har sänts ut för att troget så ut Guds ord i förlitan på att Gud i sinom tid ger växten.

Liturg: Kristian Norrback
Kantor: Katri Lax