Högmässa kl 10 i kyrkhemmet. Kyrkkaffe.

sö 1.3 kl. 10.00
Malax kyrka

Jesus segrar över frestelserna

Dagens latinska namn Invocavit (Han åkallar mig) kommer från denna söndags antifon (Ps. 91:15).
Det centrala temat för första söndagen i fastan är berättelsen om hur Jesus frestas i öknen. Han frestades att överge sin kallelse, men han övervann frestelsen. Inte heller dagens människa lämnas i fred för frestaren. Men vår hjälp är Kristus, han som övervann frestaren.

Liturg: Kristian Norrback
Kantor Loviisa Tuomisto