Gudstjänst kl 10 i kyrkhemmet. Kyrkkaffe.

sö 8.3 kl. 10.00
Malax kyrka

Bön och tro

Beteckningen Reminiscere (Kom ihåg) kommer från dagens antifon (Ps. 25:6). Jesus kämpade mot mörkrets makter genom att bota sjuka och förlåta syndare. Denna kamp är förenad med bön och tro.

Predikant Torvald Hjulfors, LFF

Liturg: Kristian Norrback
Kantor Katri Lax