Pensionärsträff med Solf församling. Servering.

on 25.3 kl. 13.00
Malax kyrkhem

Missionssyföreningarna med inbjudna gäster från Solf församling, tillsammans med diakoniarbetare Gun-Lis Landgärds.

Diakon Anne Bjurbäck, 050-338 1059