Kamratstödsgruppen håller paus tills vidare.

fr 27.3 kl. 13.00
Sockenstugan

Kamratstödsgrupp för personer som drabbats av stroke, ms eller liknande sjukdomar samt deras stödpersoner. Servering.

Församlingarna i Malax, Petalax och Bergö i samarbete med psykosociala föreningen Träffpunkten.

diakon Anne Bjurbäck