Gudstjänst kl 10 via Webbradio. Bruno Urrutia medv. Kyrkan är öppen efteråt för enskilda samtal och bön.

sö 29.3 kl. 10.00
Malax kyrka

Lidandets söndag

Benämningen Judica (Skaffa mig rätt) kommer från dagens antifon (Ps. 43:1).

Med denna söndag inleds den s.k. djupa fastan, som sträcker sig till slutet av stilla veckan. Därför har dagen kallats Dominica passionis (Lidandets söndag). Jesu samtida förstod inte hans väsen och uppgift, men "stenen som husbyggarna ratade" skulle bli den sten på vilken Gud har byggt sin kyrka. Jesus är förmedlaren av ett nytt förbund. Han dog för att Guds skingrade barn skulle samlas och bli ett.

Psalmer:
390
84
433
87
947


Bruno Urrutia medverkar med gitarr och sång.


Liturg: Kristian Norrback
Kantor: Katri Lax
Diakon: Anne Bjurbäck


Kollektändamål:
Ge en gåva till SLEF:s mission:
FI45 4055 1120 0020 96
MobilePay 70448

WEBB RADIO