INHIBIERAD: VårOas I Malax församling 28-29.3

sö 29.3 kl. 11.00
Malax kyrka

VårOas i Malax församling 28-29 mars med temat "tillit".

Kyrkoherde Tomi Tornberg, Håkan Sunnliden, svensk präst och författare från Värnamo och Isabella Ström-Kaipios lovsångsteam.

Arr. Oasrörelsen i Svenskfinland och Malax församling