Gudstjänst kl 10 via webradio.

sö 19.4 kl. 10.00
Första söndagen efter påsk
Malax kyrka

Uppståndelsens vittnen

Denna dags latinska namn Quasi modo geniti (som nyfödda) kommer från den gammalkyrkliga antifonen (1 Petr. 2:2) och syftar på dem som döpts under påsken. När firandet av påskoktaven, d.v.s. veckan efter påsk, med tiden inskränktes till endast söndagen efter påsk kom man att vid denna dags gudstjänst särskilt betona de döptas förpliktelse att leva som nya människor.

Sambandet mellan dopet och söndagen Quasimodogeniti syns också i dagens andra latinska namn Dominica in albis (de vita klädernas söndag), som är en förkortning av Dominica in albis depositis (de bortlagda vita klädernas söndag). Efter att under hela "den vita veckan" ha burit den vita dopdräkten klädde sig de nydöpta nu i vanlig vardagsdräkt. Deras uppgift blev att i det dagliga livet vittna om den uppståndne Frälsaren och om Guds löfte som uppfyllts i honom. Detta löfte består också då människan i sin svaghet tvivlar på det.

Dagens bibeltexter handlar om att Jesus uppenbarade sig för de tvivlande lärjungarna och övertygade dem om sin uppståndelse. Lärjungarna uppfylldes av glädje när de mötte den levande Jesus.

Liturg: Tomi Tornberg
Kantor: Katri Lax


Dagens kollekt den 19.4.2020 går via Borgå stift till förmån för Mediamission Budbärarnas (Medialähetys Sanansaattajat) Hopp för kvinnor -arbete i utlandet.

En fjärdedel av tre miljarder kvinnor i världen är dömd att tro att de inte har något värde. Hopp för kvinnor (tidigare Hanna-arbete) arbetar för att kvinnor ska bli sedda, stiga ut ur mörkret in i ljuset och för att få en röst. I Finland är Hopp för kvinnor en del av Mediamission Budbärarnas verksamhet. Vi understöder Hopp för kvinnor -arbetet på tio språk i fem länder.

Mottagare: Mediamission Budbärarna
Kontonummer: FI 37 5062 0320 0320 18
Referensnummer: 8000 05289
Insamlingstillstånd: Finland utom Åland POL-2017-49311, 12.1.2018-31.12.2020, Polisstyrelsen 12.1.2018.