MISSIONS-AUKTION

to 23.4 kl. 18.00
Övermalax församlingshem

Den traditionella missionsauktionen i Församlingshemmet ordnas torsdagen 23.4.2020 kl. 18.00.

Handarbeten, bakverk m.m. samt lotteri med fina vinster. Församlingen bjuder på kaffe med dopp. Gåvor tas emot med tacksamhet!