Kamratstödsgruppen

fr 24.4 kl. 13.00
Sockenstugan

Kamratstödsgrupp för personer som drabbats av stroke, ms eller liknande sjukdomar samt deras stödpersoner. Servering.

Församlingarna i Malax, Petalax och Bergö i samarbete med psykosociala föreningen Träffpunkten.

diakon Anne Bjurbäck