Gudstjänst kl 10 via webradio.

sö 26.4 kl. 10.00
Andra söndagen efter påsk
Malax kyrka

Den gode herden

Denna söndag kallas Den gode herdens söndag. Dagens latinska namn Misericordia Domini (Herrens barmhärtighet) kommer från den gamla antifonens inledningsord (Ps. 33:5, jfr även Ps. 89:2).

Jesus är den gode herden. Som den högste herden sänder han sina lärjungar att vaka över Guds hjord.

Liturg: Kristian Norrback
Kantor: Katri Lax
Diakon Anne Bjurbäck


Dagens kollekt:
Finska Missionssällskapets missionsarbete
Finska Missionssällskapets konto: FI38 8000 1400 1611 30.
Referens 4074 5590 0200 6543

eller via MobilePay nr. 88850