Gudstjänst kl 10 via webradio. Lotta Tornberg och Niklas Köping medv. Uppvaktning efteråt vid krigargravarna.

sö 17.5 kl. 10.00

Malax kyrka

Hjärtats samtal med Gud

Rogate (Bed! Anropa!) avviker från de övriga söndagarna efter påsk såtillvida att det latinska namnet inte kommer från dagens antifon utan från de festprocessioner som hölls fr.o.m. 300-talet i Rom. De ersatte de hedniska processioner som man om vårarna hade hållit ute på fälten. Från slutet av 400-talet förekom kyrkliga processioner på vardagarna mellan bönsöndagen och Kristi himmelsfärdsdag. Därför kallades de för gångdagar.

Inom den evangeliska kristenheten talar bönsöndagens texter traditionellt om bönen och om Kristus som den stora förebedjaren och böneläraren.

Lotta Tornberg, violin
Niklas Köping, trumpet


Liturg: Tomi Tornberg,
Kantor: Katri Lax