Bandad gudstjänst kl 10 via Malax-Tv och Webbradio. Barnkören medv.

to 21.5 kl. 10.00 - 11.00
Malax kyrka

Den upphöjde Herren

Temat och tidpunkten (40 dagar efter påsk) för Kristi himmelsfärdsdag är hämtade från Apostlagärningarna (Apg. 1:6-14).

Kristus upphöjdes till himlen. Han har stigit upp till sin tron i himlen och sitter på Faderns högra sida. Han har getts all makt i himlen och på jorden. Ingenting kan skilja oss från Guds kärlek. Vi kan inte få kontakt med Kristus med våra jordiska sinnen, men i ordet och sakramenten är han ändå närvarande i sin kyrka. Alla som tror på honom har fått uppdraget att föra ut budskapet om den upphöjde Herren till hela världen.

Kyrkoherde Tomi Tornberg
Kantor Katri Lax
Barn- och familjeledare Teija Flygar
Barnledare Michaela Häggman
Diakon Anne Bjurbäck
Vaktmästare Annette Ahlholm


Dagens kollekt:
Förbundet Kyrkan Ungdom, för sång- och musikarbetet.
Förbundet Kyrkans Ungdom har långa anor med ett rikt musikarbete i stiftet. KU ordnar regelbundna musikgrupper, konserter, distribuerar mässhäften till församlingarna och vill sporra ungdomar att upptäcka och använda sina gåvor.
Tack för din gåva!

Konto:
Bank: Aktia
Kontonummer: FI92 4055 9120 0009 78
Mottagare: Förbundet Kyrkans Ungdom
Adress: Seminariegatan 19, 66900, Nykarleby
Meddelande: "Sång- och musikarbetet"

Penninginsamlingstillstånd RA/2018/1103 är utfärdat av Polisstyrelsen 15.11.2018 för tiden 1.1.2019-31.12.2021, i hela landet utom Åland. Insamlingen går under benämningen Månadsgåva och tillfaller Förbundet Kyrkans Ungdom r.f