Gudstjänst kl 10 via webradio

sö 24.5 kl. 10.00
Sjätte söndagen efter påsk

Malax kyrka

Väntan på den heliga Anden

Söndagens latinska namn Exaudi (Hör, Herre) kommer från dagens antifon (Ps. 27:7). I uthållig bön väntar församlingen på den heliga Andens gåva. Före sin himmelsfärd utlovade Kristus den heliga Anden som gåva till de sina och uppmanade dem att invänta uppfyllelsen av detta löfte. Den utlovade heliga Anden skapar gemenskap mellan den Herre som stigit upp till himlen och den församling som lever här på jorden. Anden förjagar all rädsla och ger församlingen delaktighet i Kristus och den frälsning han skänker. Den heliga Anden försäkrar de kristna om att de är Guds barn. Liksom Jesus får också de kalla Gud för Abba (far).

Liturg: Frank Isaksson, Kantor: Peter Brunell


Dagens kollekt:
Kollekten söndagen 24.5 tillfaller Kyrkans Utlandshjälps insamling Sommarsånger.
Insamlingens intäkter riktas till Utlandshjälpens utbildningsprojekt i Uganda. Där är utbildningsbehovet särskilt stort eftersom man har en så ung befolkning. 75% av befolkningen är under 30 år. Därtill har Uganda tagit emot drygt en miljon flyktingar från Sydsudan och Kongo. Också bland dem finns ett stort behov av att påbörja eller fortsätta skolgång och yrkesutbildning. Även om det sker i flyktinglägrens mycket karga och anspråkslösa förhållanden ger det mening i tillvaron och bringar hopp om en ljusare framtid.
Kyrkans Utlandshjälp
Konto: Nordea IBAN FI33 1572 3000 5005 04,
Meddelande: Sommarsånger
SMS: Texta GÅVA till numret 16499 (20€)
MobilePay: 75151 (Valbart belopp)
Hemsida: sommarsanger.fi
Insamlingstillståndets nummer: RA/2019/723 och ÅLR 2019/6485
.