Högmässa kl 10 i kyrkan

sö 7.6 kl. 10.00
Treenighetssöndagen
Malax kyrka

.

.