Gudstjänst kl 10 i kyrkan

sö 28.6 kl. 10.00
Fjärde söndagen efter pingst
Malax kyrka

Förlorad och återfunnen

Gud är en nådig fader. Han söker syndarna och förlåter. I himlen gläder man sig över varje förlorad som blir funnen.

Liturg: Kristian Norrback, Kantor: Katri Lax