Tvåspråkig högmässa kl 10 i kyrkan. Kyrktaxi.

sö 5.7 kl. 10.00
Femte söndagen efter pingst
Malax kyrka

Var barmhärtiga

Det är inte vår sak att döma vår nästa. Endast Gud har rätten att döma. Vi uppmanas att förlåta vår nästa och att främja rätten och godheten. Vi hör till en församling av syndare som lever av Guds förlåtelse.

Liturg: Kristian Norrback, Kantor: Katri Lax