Tvåspråkig högmässa kl 10 i kyrkan. Kyrktaxi.

sö 2.8 kl. 10.00
Nionde söndagen efter pingst
Malax kyrka

Sanning och sken

En kristen människa måste kämpa för att skilja sanning från lögn och rätt från orätt. Om hon känner Gud och frågar efter hans vilja leds hon fram till sanningen.

Liturg: Kristian Norrback, Kantor: Katri Lax