Mässa för alla kl 11 i KH. Omsorgsprästen i Borgå stift, Claus Terlinden medv. Kyrkkaffe med tårta.

sö 27.9 kl. 11.00

Malax kyrkhem

.

Liturg: Claus Terlinden,
Predikant: Claus Terlinden,
Kantor: Katri Lax


Se också

to 30.1 kl. 14.00 -15.00

Malax-Korsnäs HVC, Stampvägen 2, 66100 Malax

Andakt på Malax-Korsnäs HVC kl 14.

HERRENS VÄLSIGNELSE. Herren välsigne er och bevare er. Herren låte sitt ansikte lysa över er och vare er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och give er frid. I Faderns, Sonens och den heliga Andens namn. Amen. (4. Mos. 6:24–26)