Mässa för alla kl 11 i KH. Omsorgsprästen i Borgå stift, Claus Terlinden medv. Kyrkkaffe med tårta.

sö 27.9 kl. 11.00
Malax kyrkhem

.

Liturg: Claus Terlinden,
Predikant: Claus Terlinden,
Kantor: Katri Lax