Karacafé i KH.

må 5.10 kl. 10.00
Malax kyrkhem

.

Karacafé, är ojämna veckor i kyrkhemmet, kl 10-12.

Arr: Äldrerådet och Folkhälsan i Malax.