Gudstjänst kl 10 i kyrkan

sö 11.10 kl. 10.00
Malax kyrka

Det dubbla kärleksbudet

Det dubbla kärleksbudet är ett koncentrat av lagen. Den som älskar Gud över allting och sin nästa som sig själv uppfyller det som lagen fordrar. Guds kärlek väcker kärlek i oss. Kärleken är lagen i dess fullhet.

Liturg: Kristian Norrback,
Kantor: Loviisa Tuomisto