Gudstjänst kl 10 via Malax TV/webbradion och Facebook

sö 18.10 kl. 10.00

Tro och otro

I Jesus ser tron Guds Son som har makt att göra Guds gärningar. Under Jesu livstid tvivlade många på honom eller tog anstöt av honom. De förnekade hans gudomlighet och höll honom för en uppviglare. Också varje kristen människa känner av kampen mellan tro och otro i sitt eget hjärta. Därför måste en Kristi efterföljare kritiskt pröva sin egen trosgrund.

Liturg: Kristian Norrback
Kantor: Peter Brunell


Kollekt till Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland r.f.
för lägerverksamhet för barn och ungdomar i Österbotten, Nyland och p Åland.
Kontonr.: FI45 4055 1120 0020 96
Referens: 1673 0120 2014 25
Tillståndsnummer:
Finland utom Åland: RA/2017/1164, beviljat 16.11.2017 för tiden 1.1.2018-31.12.2022
Landskapet Åland: ÅLR 2019/4046 för 1.1-31.12.2020