Tvåspråkig Minnesgudstjänst kl 18 via Petalax-TV och kl 19 via Malax-TV

lö 31.10 kl. 19.00
Alla helgons dag

De heligas gemenskap

Alla helgons dag är en sammansmältning av två helgdagar, alla helgons dag den 1 november (Festum omnium sanctorum) och alla troende avlidnas minnesdag den 2 november (Commemoratio omnium fidelium defunctorum). Både kristenhetens martyrer och alla övriga som avlidit i tron på Kristus är sålunda föremål för åminnelse. Men ordet "heliga" syftar inte endast på de avlidna. Alla som tillhör Kristus är heliga. I tron är de delaktiga i den osynliga gemenskapen med helgonen. Dagens traditionella huvudtext är bergspredikans saligprisningar. Enligt trosbekännelsen utgör de heliga en gemenskap som också vi på ett osynligt sätt har del i.

Minnesgudstjänsten bandas och sänds kl 18 via Petalax-TV och kl 19 via Malax-TV. Gudstjänsten går också att se på www.malaxtv.fi kl. 19, utan att man behöver registrera sig.

Kyrkoherde Tomi Tornberg
Kaplan: Kristian Norrback
Kantor: Katri Lax

Övriga medverkande:
Emma Backman, Frank Isaksson, Jenni Broo, Kent Gullqvist, Annette Ahlholm och Lena Smulter.


Kollektändamål:
Förbundet Kristen Skolungdom rf.
- för att arrangera Höstdagarna
Konto: FI54 4055 4720 0422 80
Referens: 20200
Penninginsamlingstillstånd som beviljats av Polisstyrelsen.
Tillståndsnummer: RA/2020/1292
Tid och område för anordnande av insamling: 30.10.2020-29.01.2021.
Hela Finland förutom Åland

Höstdagarna är en stor kristen ungdomsfestival som de senaste åren har samlat 600-700 finlandssvenska ungdomar i Toijala under Allhelgonahelgen.

FKS:s uppgift är att samla skolungdomar till en kristen gemenskap, där de kan stärkas i sin kristna tro och fördjupa sitt andliga liv. Detta förverkligas genom Höstdagar, Sommardagar, frågetjänsten www.fragaprasten.fi, samt satsningar i sociala medier.

Vi hoppas att ni vill vara med och stöda vår verksamhet!