Gudstjänst som sänds live via Malax-TV, Youtube och Facebook.

sö 20.12 kl. 10.00
20.12
Malax kyrka

Herrens födelse är nära

Denna söndag tillägnas den väntande Maria. Det finns ett samband mellan den väntan som Frälsarens mor bar på och den väntan som kännetecknar Herrens folk. Samtidigt börjar slutskedet av förberedelsen för julen. Människan bör i sitt inre vara redo att ta emot det stora budskapet.

Liturg: Kristian Norrback
Kantor: Katri Lax


Kollektändamål:
Finska Missionssällskapet rf, för arbete bland barn
IBAN: FI25 8000 1600 0607 10
Referens: 4074 5590 0190 3582
Insamlingstillstånd:
RA/2020/3 för 3.1.2020-31.12.2020, beviljat 3.1.2020 av Polisstyrelsen.