Gudstjänst som sänds live via Malax-TV, Youtube och Facebook.

sö 27.12 kl. 10.00
27.12
Malax kyrka

Gud är kärleken

Den 27 december började mycket tidigt firas som aposteln Johannes dag. Johannes har i kyrkans tradition betraktats som författare till det fjärde evangeliet. Placeringen av Johannes dag i anslutning till julhelgen är troligen förorsakad av Johannesevangeliets prolog, som förkunnar att Ordet blev människa. Om den 27 december infaller på en söndag firas denna söndag som aposteln Johannes dag.

Johannes betonar Guds kärlek till människorna. Denna kärlek kommer till uttryck i Jesu födelse. Guds kärlek kallar oss att älska våra medmänniskor.

Liturg: Tomi Tornberg
Kantor: Katri Lax


Kollektändamål:
Finska Missionssällskapet, för miljö- och klimatarbetet
IBAN: FI25 8000 1600 0607 10
Referens: 4074 5590 0205 2555
Insamlingstillstånd:
RA/2020/3 för 3.1.2020-31.12.2020, beviljat 3.1.2020 av Polisstyrelsen.