Gudstjänst i kyrkan - strömmas

on 6.1 kl. 10.00
.
Malax kyrka

Jesus, världens ljus

Trettondagens evangelium berättar om Österns vise som kom för att visa sin vördnad för den nyfödda judiska konungen. De var representanter för främmande folk. Detta visar att Kristus är ett ljus för alla världens folk. Trettondagen påminner om kyrkans missionsuppdrag. Julens budskap tillhör alla.

Liturg: Kristian Norrback
Kantor: Katri Lax


Kollektändamål:
Finska Missionssällskapet
- för församlingsarbete i olika länder
IBAN: FI25 8000 1600 0607 10
Referens: 4074 5590 0244 0581

Ge en valbar summa via MobilePay till numret 60809

Sänd ett SMS med texten KOLLEKT10 (10 €) till numret 16155

Insamlingstillstånd:
RA/2020/3 för 3.1.2020-31.12.2020, beviljat 3.1.2020 av Polisstyrelsen.